Noutăți

Siguranța și Sănătatea în muncă a devenit categorie distinctă de principii și drepturi fundamentale ale O.I.M.

În cadrul Conferinței Internaționale a Muncii 2022, pe 10 iunie, a fost organizat „Summitul World of Work: abordarea mai multor crize globale, promovarea redresării și rezilienței centrate pe om”

Discuțiile s-au concentrat pe acțiunile necesare și urgente pentru a aborda consecințele sociale și asupra muncii ale crizelor actuale și pe utilizarea abordărilor centrate pe om pentru a sprijini pacea, reziliența și dezvoltarea incluzivă, în special pentru populațiile cele mai vulnerabile.

Delegații care participă la Conferință au adoptat o rezoluție pentru a adăuga la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) a principiului unui mediu de lucru sigur și sănătos.

Principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă au fost adoptate în 1998 ca parte a Declarației OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă. Conform Declarației, statele membre OIM, indiferent de nivelul lor de dezvoltare economică, se angajează să respecte și să promoveze aceste principii și drepturi, indiferent dacă au ratificat sau nu convențiile relevante.

Fiecare dintre principiile fundamentale este asociat cu cele mai relevante convenții OIM. De menționat că Romania nu a ratificat convențiile OIM 155 și 187.

Până acum au existat patru categorii de principii și drepturi fundamentale la locul de muncă:

  • libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă;
  • eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie;
  • abolirea efectivă a muncii copiilor;
  • eliminarea discriminării la angajare și ocupare.

Prin decizia adoptată în cadrul Conferinței, Securitatea și Sănătatea în Muncă va deveni cea de a cincea categorie de principii și drepturi fundamentale la locul de muncă.

Celei de a cincea categorie de principii fundamentale îi sunt asociate:

  • Convenția privind Siguranța si Sănătatea la locul de Muncă, nr. 155/1981 și
  • Convenția privind cadrul de promovare a sănătăţii şi securităţii în muncă, nr. 187/2006.

 

De asemenea, Conferința a aprobat opt amendamente la Convenția privind munca maritimă - MLC 2006, care se concentrează pe drepturile și condițiile de muncă ale navigatorilor. Noile prevederi, care urmează să intre în vigoare în decembrie 2024, vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale navigatorilor din întreaga lume, pe baza unor lecții învățate în timpul pandemiei.

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2023. Design vmw

Search