Noutăți

S-A ÎNCHEIAT CEA DE-A NOUA SESIUNE DE FORMARE DEDICATĂ IMM-URILOR ÎN PROIECTUL POWERING SMES

În perioada 16-18 octombrie 2023 s-a derulat cea de-a noua sesiune de formare la Bușteni, jud. Prahova, ce are drept obiectiv creșterea de conștientizare în domeniul energiei regenerabile, eficienței și securității energetice, realizată în cadrul proiectului „Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency/Dinamizarea IMM-urilor din România, prin creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă”, ID 346631.

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea cunoștințelor IMM-urilor românești din sectorul construcțiilor pentru a încorpora practici sustenabile în realizarea eficienței durabile prin îmbunătățirea performanțelor lor de mediu și energetice.

În vederea realizării acestui obiectiv, în cadrul proiectului se derulează activități de conștientizare prin formare pentru: IMM-uri din sectorul de construcții (inclusiv materiale de construcții, producție, comercializare, servicii asociate: proiectare, urmărire în execuție, etc.), angajați, angajatori și antreprenori, manageri ai sistemului de management al calității și mediului, auditori interni din sectorul de construcții (inclusiv materiale de construcții, producție, servicii asociate: proiectare, urmărire în execuție, etc.).

Astfel, activitatea A3 – Awareness-raising for training/competence/Creșterea conștientizării pentru formare/competențe presupune sesiuni de instruire pe temele principale ale acestui apel (energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică) cu accent pe Sistemul de Management al Mediului (SR EN ISO 14001 și aferente) și Sistemul de Management al Energiei (SR EN ISO 50001 și aferente) pentru a mapa nivelul de dezirabilitate și cunoștințe auto-raportate ale companiilor de construcții și ale angajaților acestora.

La sesiunile de formare au participat:
• reprezentanți ai 12 firme din sectorul de construcții din toată țara
• 26 de persoane
• Din cele 26 persoane participante, au participat 17 bărbați și 9 femei.

Indicatori:
• 26 persoane ce au auto-raportat dezirabilitatea în domeniul energiei regenerabile, eficiența energetică și securitatea energetică
• 26 persoane care participă la sesiuni de formare scurte (mai puțin de 2 zile) despre energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică implementate
• 26 persoane care participă la sesiuni de formare aprofundate (mai mult de 2 zile) privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică implementate
• 26 persoane au auto-raportat despre cunoștințele îmbunătățite legate de energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică
• respectarea principiului 50% bărbați, 50% femei: 14 bărbați, 8 femei
• număr firme participante: 12
----

Pentru mai multe informații despre proiect:
Facebook / Linkedin 
www.fgs.ro, www.cciph.ro, www.fellesforbundet.no 

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search