Noutăți

Proiectul "ID Cards pentru lucrătorii în construcții" a ajuns în etapa consultărilor publice.

Proiectul, inițiat de FGS Familia în parteneriat cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții și Fellesforbundet, Norvegia, se desfășoară pe o perioadă de 15 luni (februarie 2021 – apriliei 2022), fiind susținut de guvernul norvegian prin intermediul Granturilor Norvegiene 2014 – 2021 în cadrul Programului “Dialog Social – Muncă Decentă”.
Obiectivul general al proiectului este elaborarea unei politici publice care urmărește crearea unui sistem nediscriminatoriu de combatere a muncii nedeclarate în sectorul de construcții din România printr-un card social pentru lucrătorii angajați, ca instrument de promovare a unei agende privind munca decentă și lupta împotriva dumping-ului social. Finalitatea demersului îl contituie implementarea unui “card al lucrătorului în construcții”, soluție prezentă deja în alte state europene cu rezultate foarte bune.
 
Consultările publice reprezintă una dintre cele mai importante etape ale realizării propunerii de politică publică, obiectivul fiind acela de a genera un dialog extins cu toate părțile interesate. Recomandările propuse în urma consultărilor vor fi analizate și incluse în propunerea de politică publică, care va conține: metodologie de implementare, instituții responsabile de evaluare și control, precum și o analiză a costurilor și impactul asupra bugetului național.
În cadrul proiectului sunt planificate 3 sesiuni de consultare publică, pentru a permite tuturor părților interesate să prezinte propunerile și să analizeze varianta finală de politică publică ce va fi prezentată autorităților. Efortul va fi dublat de organizarea unor întâlniri punctuale, cu reprezentanții fiecărei instituții de resort, pentru a putea discuta în detaliu fiecare punct al propunerii de politică publică.
 
O primă sesiune de consultare publică a avut loc în data de 18.02.2022, dezbatere la care au participat peste 40 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor direct interesate de implementarea unui card al lucrătorului în construcții: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Comisia de Muncă din Camera Deputaților, Inspecția Muncii, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Asociația pentru SSM, Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA), Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, Comitetul Sectorial în Construcții, Consiliul Consultanților Fiscali, Consiliul Național al IMM-urilor din România, Casa Socială a Constructorilor și Casa de Meserii a Constructorilor alături de reprezentanții partenerilor sociali implicați în dezvoltarea propunerii de politică publică: FGS Familia și Federația Patronatelor Societăților din Construcții.
 
Toate detaliile despre stadiul proiectului sunt publicate pe: www.forumulconstructorilor.ro.

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2022. Design vmw

Search