Noutăți

Prioritățile Consiliului Economic și Social European pentru progresul social până în 2025

„Trebuie să construim un viitor care să nu fie doar social și sustenabil, ci care să respecte totodată principiile statului de drept, drepturilor omului, egalității de gen, solidarității și diversității”, susține grupul „Lucrători” din cadrul Comitetului Economic și Social European (CESE) într-un document de poziție elaborat pentru orizontul anului 2025.

Cine este Comitetul Economic și Social European și cu ce se ocupă?

CESE este un organism al Uniunii Europene și are rol consultativ pe lângă Parlamentul European și Comisia Europeană. Constituit în anul 1957 prin Tratatul de la Roma, CESE reprezintă, în același timp, o structură de dialog și o platformă instituțională care le permite actorilor din viața economică și socială să ia parte la procesul de decizie comunitară.

CESE are în componența sa 329 membri, cu mandat de 5 ani, organizați în 3 grupuri de lucru:

  • „Angajatori”
  • „Lucrători”
  • „Organizații ale societății civile”

Membrii CESE sunt angajatori, sindicaliști și reprezentanți ai organizațiilor sociale, profesionale, economice și culturale. Ei sunt numiți de către Consiliu, la propunerea fiecărui stat membru, pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit.

CESE contribuie la consolidarea legitimității democratice și a eficacității Uniunii Europene, oferind organizațiilor societății civile din statele membre posibilitatea să își exprime punctele de vedere la nivel european.

Comitetul îndeplinește trei funcții principale:

  • contribuie la o mai bună adaptare a politicilor și legislației europene la realitățile economice, sociale și civice, acordând asistență Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene, utilizând experiența și reprezentativitatea membrilor săi, dialogul și eforturile de a asigura consensul în slujba interesului general;
  • promovează dezvoltarea unei Uniuni Europene mai participative, mai apropiate de cetățeni, care să acționeze ca un forum instituțional de reprezentare, informare, exprimare și dialog al societății civile organizate;
  • promovează valorile pe care se bazează integrarea europeană și militează, în Europa și în lume, pentru cauza democrației, a democrației participative și pentru rolul organizațiilor societății civile.

CESE este un organ consultativ care oferă reprezentanților grupurilor de interese socioprofesionale din Europa și ai altor organizații o platformă oficială pentru a-și exprima punctele de vedere cu privire la chestiunile legate de UE. CESE emite avize care sunt adresate Consiliului, Comisiei Europene și Parlamentului European.

Grupul „Lucrători” din CESE

Grupul „Lucrători” (Grupul II) este format din reprezentanți ai sindicatelor naționale, ai confederațiilor și federațiilor sectoriale. Membrii săi reprezintă peste 80 de organizații sindicale, marea majoritatea a acestora fiind afiliate la ETUC (Confederația Europeană a Sindicatelor) sau la federațiile sectoriale ale acesteia.

Prioritățile-cheie ale Grupului II au fost dintotdeauna ocuparea integrală a forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă ale lucrătorilor din Europa și bunăstarea tuturor cetățenilor europeni, precum și a lucrătorilor și familiilor acestora de pe alte continente.

Grupul II este ferm angajat pe calea extinderii și consolidării Uniunii Europene, ca spațiu de prosperitate, libertate și democrație, de sprijin reciproc, solidaritate și coeziune socială, și dorește să se asigure că lucrătorii pot să joace un rol real în procesul decizional european.

Sursa informațiilor: CESE

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search