Noutăți

Formarea profesională continuă a angajaților – obligație, nu doar deziderat

Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), prin proiectul DigiConstruct - Competențe digitale pentru industria construcțiilor (SMIS 143383), a dezvoltat gratuit capacitatea de formare a 15 companii din construcții.

Formarea profesională este o formă de educație continuă, ce completează sistemul formal de învățământ. Scopul acesteia este creșterea nivelului de competențe profesionale a angajaților, prin diverse cursuri si programe de training offline și online, prin care sunt urmărite obiectivele de mai jos:

  • o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii
  • promovarea în muncă și dezvoltarea profesională
  • reconversia profesională
  • prevenirea riscului somajului
  • stimularea adaptabilității forței de muncă

Obiectivele de mai sus reprezintă beneficiile formării pentru angajați. Dar să nu neglijăm inclusiv angajatorii, care, conform Codului Muncii din 2003, Art.194, 195:

  • Au obligația să asigure participarea la astfel de programe, pentru toți angajații, cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel putin 21 de salariați;
  • Pentru angajatorii care au un numar mai mic de 21 de salariați, organizarea cursurilor de formare profesională este obligatorie la un interval de 3 ani.
  • Angajatorii care au mai mult de 20 de angajați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților.

În lumina acestor aspecte, FPSC a dezvoltat în acest an capacitatea proprie de formare a 15 IMM-uri din construcții, în cadrul proiectului european ”DigiConstruct - Competențe digitale pentru industria construcțiilor (SMIS 143383), prin elaborarea unor strategii complexe de formare.

”Am sprijinit 15 IMM-uri în dezvoltarea capacității interne de formare a angajaților actuali și viitori, pentru că misiunea Federației Patronatelor Societăților din Construcții este aceea de găsi în permanență soluții pentru dezvoltarea sectorului de construcții și de a oferi un suport real industriei. Ne bucură faptul că interesul a fost real, am depășit cu 50% indicatorii asumați prin proiect. Datorită strategiilor de formare dezvoltate prin proiect, câteva sute de angajați vor beneficia de formare în perioada următoare, în cadrul firmelor la care sunt angajați. Cred că industria se mișcă în direcția bună.” afirmă dna Adriana Iftime, Director FPSC și manager de proiect în cadrul DigiConstruct.

Pentru mai mult informații, urmăriți DigiConstruct

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search