Noutăți

Formare pentru eficiență sustenabilă - Proiectul Awarenergy

Reducerea impactului activităților IMM-urilor din sectorul de construcții prin realizarea și depășirea conformării cu standardele de mediu atât în producție, cât și în servicii, este un factor cheie de succes în promovarea creșterii verzi – creșterii economice durabile din punct de vedere ecologic.


Prin proiectul „Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency/Dinamizarea IMM-urilor din România, prin creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă”, ID 2022/346631, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021 în cadrul „Programului de Energie din România”
am reușit să formăm prin sesiunile derulate peste 120 de companii de construcții, peste 200 de persoane (administratori, directori generali, manageri sisteme de management, auditori interni, etc.) în toate regiunile de dezvoltare ale României.


Obiectivul general al proiectului este sporirea cunoștințelor întreprinderilor mici și mijlocii românești din sectorul construcțiilor, pentru a încorpora practici sustenabile în realizarea eficienței durabile prin îmbunătățirea performanțelor lor de mediu și energetice.


Mulțumim tuturor firmelor de construcții că au răspuns invitației noastre de a participa la aceste acțiuni fără precedent în sfera sistemelor de management și standardelor în vigoare, precum și în organizarea și desfășurarea cursurilor certificate în SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 50001:2019. Toate competențele sunt precizate în suplimentul la diplomă.


Îmbunătățirea cunoștințelor IMM-urilor contribuie, de asemenea, la obiective politice mai largi, cum ar fi stimularea oportunităților de angajare, extinderea pieței de bunuri și servicii eficiente din punct de vedere energetic, îmbunătățirea securității energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării atmosferice locale și alocarea investițiilor în generare de energie curată.


Aflați toate detaliile despre activitățile și rezultatele proiectului de pe pagina web a FGSFacebook sau Linkedin
Stay tuned!
#PerformanțăEnergetică #PerformanțăDeMediu #EnergieRegenerabilă #SecuritateEnergetică #EficiențăEnergetică #SectorConstrucții #InnovationNorway #NorwayGrants

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search