Noutăți

FGS Familia luptă pentru noi reguli de subcontractare

Introducere

Industria construcțiilor din UE reprezintă 9,5% din PIB-ul UE (1.324 miliarde EUR) și 6,1% din ocuparea totală a forței de muncă (12,7 milioane de lucrători în aproximativ 3,2 milioane de întreprinderi).

Costurile cu forța de muncă reprezintă aproximativ 50% din cifra de afaceri a industriei, iar munca devine un factor de concurență semnificativ pentru companii. Astfel, o piață internă durabilă a construcțiilor trebuie să fie bazată pe concurență loială, inovație, productivitate, aptitudini și calificări, condiții bune de muncă, negocieri colective puternice și sănătate și siguranță pentru toți lucrătorii.

Riscurile subcontractării

Angajarea directă ar trebui să fie norma pentru atingerea acestor deziderate, însă subcontractarea vine, de multe ori, ca un factor major de exploatare, fraudă și alte abuzuri în raport cu forța de muncă, mai ales în context transfrontalier.
Problemele încep atunci când subcontractarea este folosită doar pentru a reduce costurile și pentru a scăpa de responsabilitățile legale. Subcontractorii dispar frecvent fără a plăti salariile datorate angajaților după luni de muncă.

Pe de o parte, subcontractarea este o practică normală pentru companii. Implementarea unui proiect de construcții necesită adesea diferite tipuri de abilități și cunoștințe de specialitate. Cu toate acestea, aceasta este doar o parte a medaliei. Cealaltă parte arată un număr tot mai mare de mari companii care folosesc termenul „muncă specializată” pentru lucrări de construcții normale, cu forță de muncă intensivă. Ei externalizează aceste sarcini pentru a deschide porțile companiilor frauduloase care utilizează subcontractarea transfrontalieră pentru a obține profit bazat competiție salarială incorectă, exploatare și dumping social.

Aceste companii folosesc lanțuri de subcontractare pentru deghizarea relaţiilor de muncă, eludarea impozitelor şi plăți de asigurări sociale, evadare de răspundere solidară și a se ascunde de controalele efectuate de organele de inspecție a muncii.

Statisticile unei probleme

Marile companii de construcții fac adesea între 50-80 % din cifra lor de afaceri prin achiziție și

subcontractare. Există multe proiecte cu până la 100% activitate „reala” realizată de subcontractanți. De exemplu, multinaționala olandeză Royal BAM (NL) lucrează cu aproximativ 35.000 de subcontractanți. Jucătorul global VINCI operează 290.000 de site-uri în întreaga lume cu zeci de furnizori pentru fiecare proiect.

În timp ce antreprenorii principali sunt adesea companii multinaționale, aproximativ 97% din muncitorii sunt angajați la firme mici și mijlocii. Presiunea de economisire a costurilor impusă de clienți și antreprenorii principali asupra subcontractanților, precum și termenele limită strânse, conduc adesea la situaţii în care subcontractanţii evită respectarea regulilor: ei nu plătesc salarii conform negocierilor colective sau conform cu legea salariului minim, nu respectă regulile privind ore suplimentare, sănătatea și siguranța, cazarea și transportul sau alte drepturi fundamentale ale lucrătorilor.

Cu cât lanțul de subcontractare este mai lung, cu atât este mai puțin transparent și cu atât devine mai dificil de controlat și de aplicat legislația și contractele colective.

Solutii propuse de sindicatele din domeniu, grupate la nivel european în EFBWW

Lanțurile de subcontractare transfrontalieră sunt construite în jurul unui model de afaceri în creștere numai prin forța de muncă intermediară (recrutare, plasare, muncă temporară, agenții etc.), care folosesc detașarea.

Unde muncitorii nu sunt angajati direct, propunem tratament egal deplin - cu

salariu egal pentru muncă egală la același loc de muncă. Acesta trebuie să fie un principiu de nenegociat.

  1. Reguli mai stricte de subcontractare în achizițiile publice

Legislația UE trebuie să garanteze că toate statele membre stabilesc reguli care să limiteze nivelurile de subcontractare în proiectele de achiziții publice la maximum unul sau două subniveluri, să permită doar companiilor (inclusiv subcontractanților) care se angajează în negocieri colective să participe la un contract public, și aplică răspunderea solidară integrală.

  1. Limitarea lanțului de subcontractare pe verticală și pe orizontală

Legislația UE trebuie să garanteze că subcontractarea este limitată la maximum unul sau două sub-straturi. De asemenea, trebuie limitate procentul permis de lucrători angajați, numărul de sarcini și procentul din cifra de afaceri generată de-a lungul lanțului de subcontractare.

  1. Răspundere solidară integrală

Legislația UE trebuie să asigure sisteme necondiționate și cuprinzătoare de răspundere solidară în lanț în construcții în toate statele membre, inclusiv în lanțurile transfrontaliere de subcontractare. Trebuie interzise clauzele de evadare de due diligence – este analiză amănunțită pentru a se administra mai bine riscurile.

  1. Verificarea antecedentelor

Comisia trebuie să prezinte o directivă a UE privind obligativitatea due diligence privind drepturile omului în companii și lanțurile lor de aprovizionare și subcontractare.

  1. Instrumente digitale de aplicare a legii pentru lucrători

Comisia Europeană (CE) ar trebui să prezinte o propunere legislativă pentru introducerea unui permis european de securitate socială (ESSP) care va permite accesul în timp real la date în timpul inspecțiilor pe șantierele de construcții. Ne așteptăm la mai mult sprijin european pentru cărțile de identitate socială în construcții ca instrument împotriva dumpingului social.

  1. Registre digitale ale companiilor

O nouă directivă europeană va introduce standarde minime pentru registrele naționale digitale de companii și pentru interoperabilitatea lor digitală, permițând aplicarea în timp real și controale în timpul inspecțiilor.

  1. Interzicerea intermediarilor și protejarea lucrătorii detașați

Toate normele UE relevante trebuie revizuite astfel încât numai companiile care desfășoară o activitate reală de construcții în statul lor membru de origine („activitate substanțială”) să aibă permisiunea de a detașa lucrători în altă țară. Numai furnizorilor de forță de muncă intermediară trebuie să li se interzică detașarea lucrătorilor. Lucrătorii detașați și cei migranți au nevoie de acces ușor la justiție.

  1. Consolidarea reprezentanților sindicali ai lucrătorilor și ai EWC

Directiva EWC trebuie revizuită pentru a permite pe deplin sindicatelor și reprezentanților lucrătorilor să monitorizeze și să asigure respectarea drepturilor lucrătorilor în lanțurile de aprovizionare și subcontractare. CEI și consiliile de întreprindere trebuie să aibă acces deplin la toate informațiile referitoare la politicile de subcontractare și achiziție ale unei companii și la șantierele de audit.

  1. Inspecții de muncă eficiente și mecanisme de reclamație

O nouă directivă a UE va stabili standarde minime pentru inspecțiile muncii și mecanismele de plângere bazate pe Convenția OIM nr. 81. De asemenea, va împuternici Autoritatea Europeană pentru Muncă să-și asume întreaga responsabilitate în domeniul aplicării transfrontaliere. Ar trebui să permită victimelor, precum și terților, inclusiv sindicatelor, să depună plângeri care abordează barierele practice care fac ca mecanismele de plângere să fie ineficiente sau inaccesibile, în special pentru lucrătorii mobili și migranți.

  1. Aceeași muncă, aceleași drepturi, același salariu

Legislația europeană și națională trebuie să garanteze tratament egal în toate achizițiile publice și private, astfel încât subcontractantul să aplice lucrătorilor săi aceleași condiții de muncă și drepturi de securitate socială pe care le aplică contractantul principal, inclusiv aceleași contracte colective de muncă.

Nu ne lăsăm până nu aducem lucrurile pe făgașul normal. Vino și construiește alături de noi, FGS Familia!

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search