Noutăți

A fost adoptată o nouă lege a dialogului social

Adoptarea noii legi a dialogului social este finalizarea unui efort susținut pe parcursul mai multor ani de zile de către mișcarea sindicală din România. Prin noul act normativ este abrogată precedenta lege a dialogului social, Legea 62/2011.

Prin legea adoptată de Camera Deputaților (cameră decizională) în 24 noiembrie 2022 se preconizează înlăturarea disfuncţionalităţilor constatate în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale şi patronale, precum şi în ceea ce priveşte desfăşurarea dialogului social tripartit instituţionalizat, consolidarea rolului sindicatelor, redefinirea instituţiei reprezentanţilor angajaţilor, precum şi instituirea unei proceduri clare privind declanşarea, soluţionarea şi monitorizarea conflictelor colective de muncă şi a grevelor.

Dintre prevederile noii legi, merită amintite următoarele:

 • Scade numărul de angajaţi necesar creării unui sindicat într-o instituţie sau companie, de la 15 la 10.
 • Sindicatele au dreptul de a folosi în scopuri comerciale bunurile primite de la autorităţi centrale sau locale cu titlu gratuit.
 • În lipsa unui sindicat reprezentativ, a scăzut semnificativ pragul (de la jumătate plus unul din numărul angajaţilor la un sfert) necesar pentru a declara grevă.
 • Sindicatele vor avea voie să organizeze şi să sponsorizeze competiţii sportive.
 • Sindicatele mai primesc o ocazie de a desfăşura activităţi aducătoare de profituri: organizarea de cursuri de pregătire şi calificare profesională, precum şi de consultanţă.
 • Rămâne valabilă prevederea potrivit căreia, la cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.
 • Angajaţii unei companii/instituţii vor avea dreptul să facă grevă de solidaritate, de maximum o zi, cu angajaţii din alte firme.
 • Apare o nouă formă de grevă: greva politicii sociale şi economice a Guvernului. Acest tip de grevă trebuie notificată guvernului cu zece zile înainte de declanşare, iar guvernul e obligat să posteze pe siteul propriu anunţul privind declararea grevei.
 • Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte normative şi administrative ale autorităţilor administraţiei publice sau hotărâri ale angajatorului/organizaţiilor patronale.
 • Șomerii au dreptul să adere sau să rămână membri de sindicat. Şomerii membri de sindicat nu vor fi luaţi în considerare la stabilirea numărului de membri de sindicat în raport de care se constată reprezentativitatea sindicatului
 • Sindicatele pot desfăşura activităţi cu caracter politic. Acest lucru era interzis în mod expres în vechea legislaţie.

Adoptarea unei noi legi a dialogului social a fost posibilă datorită includerii ei ca jalon în PNRR, autoritățile române având obligația de a adopta această lege în trimestrul IV 2022.

Legea va merge spre promulgare la șeful statului, dacă nu este atacată la CCR.

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search