Noutăți

10 SESIUNI DE FORMARE PRIVIND EFICIENȚA SUSTENABILĂ REALIZATE

S-au încheiat cele 10 sesiuni de formare #AwarEnergy în domeniul energiei regenerabile, eficienței și securității energetice din cadrul proiectului „Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency/Dinamizarea IMM-urilor din România, prin creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă”, ID 2022/346631. Proiectul este implementat pe o perioadă de 10 luni (martie – decembrie 2023) și este finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021 în cadrul „Programului de Energie din România”.
 
Obiectivul general al proiectului constă în sporirea cunoștințelor întreprinderilor mici și mijlocii românești din sectorul construcțiilor, pentru a încorpora practici sustenabile în realizarea eficienței durabile prin îmbunătățirea performanțelor lor de mediu și energetice.
 
Sesiunile de formare au avut loc în perioada mai-noiembrie 2023 în format fizic și online în toată țara. Temele principale au fost:
Subiectul sesiunilor de formare scurte: 
1 Noțiuni introductive despre energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
2 Acordul de la Paris privind schimbările climatice (2015) ratificat prin Decizia 2016/1841 a Consiliului UE
3 Cadrul politicii UE privind clima și energia 2020-2030
4 Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
5 Planul de acțiune pentru economie circulară la nivelul UE
6 Regulamentul UE 2019/1020 privind conformitatea produselor
7 Pactul Verde – Legea Europeană a Climei 2020/0036
8 Pregătiți pentru 5 (Fit for 55)
9 Directiva UE 2018/2002 de modificare a Directivei UE 2012/27 privind eficiența energetică
10 Directiva UE 2010/31 privind performanța energetică a clădirilor, modificată de Directiva 2018/844 UE
11 Planul REPowerEU
12 Planul Național Integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030 (aprilie 2020)
13 Planul Național de Redresare și Reziliență, aprobat de Consiliul UE in 28.10.2021
 
Subiectul sesiunilor de formare aprofundate:
1 Sistem de Management de Mediu în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001:2015
2 Legislația română în domeniul protecției mediului – elemente relevante pentru sectorul de construcții
3 Bune practici în managementul mediului 
4 Sistem de Management al Energiei în conformitate cu cerințele SR EN ISO 50001:2019
5 Legislația română în domeniul eficienței energetice – elemente relevante pentru sectorul de construcții
6 Bune practici în managementul energiei
 
Rezultatele acestor sesiuni de formare, din punct de vedere al indicatorilor proiectului, sunt:
• 10 sesiuni de formare scurte și aprofundate
• 124 de firme de construcții participante din toată țara
• 206 de participanți, din care 87 femei și 119 de bărbați
 
Materialele utilizate în cadrul cursurilor sunt prezentate și sub formă de spoturi video, astfel:
 
Aflați toate detaliile despre activitățile și rezultatele proiectului de pe pagina web a FGSFacebook sau Linkedin
Stay tuned!
#PerformanțăEnergetică #PerformanțăDeMediu #EnergieRegenerabilă #SecuritateEnergetică #EficiențăEnergetică #SectorConstrucții #InnovationNorway #NorwayGrants

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search