erasmus vet

 

Nume proiect: Atenuarea riscurilor de tranziție ale sectorului construcțiilor, în contextul schimbărilor climatice, prin întărirea capacității de formare privind materialele de construcție durabile / Mitigating climate change transition risks of the construction sector through building capacity in sustainable building materials

 

Lider parteneriat: Federatia Generala a Sindicatelor Familia

Parteneri:

 

Scop: Proiectul urmărește dezvoltarea abilităților și competențelor ecologice în domeniul materialelor de construcție durabile, prin introducerea unor programe de învățământ și practici de învățare orientate spre viitor, inovatoare și adaptate nevoilor cursanților, permițând schimbări comportamentale durabile, în conformitate cu inițiativa Noul Bauhaus European.

Prioritate principală: Mediul și lupta împotriva schimbărilor climatice

Priorități suplimentare:

  • Creșterea atractivității formării și educației vocaționale;
  • Adaptarea formării și educației vocaționale la nevoile pieței muncii.

 

Perioada: 01.10.2022-30.09.2024

Buget: 250.000 euro

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2023. Design vmw

Search