Parteneri

Principalii parteneri ai FGS Familia sunt:
FPSC
FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC) este o organizație patronală fără scop lucrativ, neguvernamentală și apolitică, înființată conform Legii patronatelor nr 356/ 2001.
FPSC are ca scop asigurarea reprezentării unitare a societăților din construcții, susținerea și apărarea intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor săi în relație cu terți, îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil, realizarea de schimburi de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale, promovarea concurenței loiale, a imaginii constructorilor și rolului lor în societate.
FPSC este constituită din 5 patronate din domeniul construcțiilor:
  • Patronatul Societatilor din Constructii - PSC
  • Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta - PPTT
  • Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice - UNRMI
  • Asociația Română a Distribuitorilor de Metale – ARDIMET
  • Patronatul Drumarilor din România
FPSC
Casa Socială a Constructorilor este singura organizație paritară de protecție socială a sectorului de construcții și de producere a materialelor de construcții din Europa de Est, înfiinţată în baza Legii nr. 215/1997.
Este un partener solid, de încredere, cu o fundație financiară puternică și stabilă pentru jucătorii din sectorul construcțiilor și de producere a materialelor de construcții.

Viziunea Casei Sociale a Constructorilor ghidează toate acțiunile organizației, trecute și viitoare, de la nevoia pe care o rezolva, până la modul în care comunica, proiectele pe care le demareaza și toate inițiativele viitoare.

Casa  Socială a Constructorilor  oferă, prin intermediul indemnizatiei, care funcționează ca o asigurare, oferă Stabilitate și Calitate in construcții.

.
TEC

Clusterul TEC - „Technology enabled construction” este construit pe principiul spiralei cvadruple a inovării, reunind organizaţii din mediul privat, mediul academic şi de cercetare, mediul asociativ şi mediul public, ca un parteneriat constant, având la bază valori commune ale membrilor şi obiective pe termen mediu şi lung centrate pe creşterea competitivităţii prin inovare, co-creatie şi integrare pe întregul lanţ valoric din industria construcţiilor.

TEC

Clusterul pRO-nZEB este o asociație non-profit cu obiectivul principal de a promova în România conceptul de clădire cu consum energetic aproape zero (nZEB) în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea clădirilor.

Scopul clusterului pRO-nZEB este de a reuni actori cheie din piața materialelor de construcții, instituții de cercetare și dezvoltare, organizații reprezentative din domeniul educației, autorități publice, asociații profesionale și alte organizații pentru dezvoltarea și implementarea în România a conceptului de nZEB.

TEC

FILLEA (Federația Italiană a Lucrătorilor Lemnului, Construcțiilor, Industriilor Conexe și Extractive) este o organizație sindicală care promovează asocierea liberă, solidaritatea și autoprotecția colectivă a lucrătorilor.
Este membră al CGIL, face parte din Federația Europeană a Lucrătorilor în Construcții și Lemn (EFBWW), care la rândul său este membră a Confederației Sindicatelor Europene (CES) si a Internationalei Lucratorilor in Constructii si Lemn (BWI) .
CMC

 

CSC

Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională din Construcţii este o organizaţie independentă, autoguvernată, alcătuită din reprezentanţi ai partenerilor sociali din ramura de construcţii.

Viziune şi scop strategic: dezvoltarea, în domeniul construcţiilor, a unei forţe de muncă moderne, competenţe şi adaptabile la cerinţele tot mai crescute ale pieţei concurenţiale.

CSC
Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor din Construcții ”SINDICONS” a fost înființată ca federație în 1990 prin reorganizarea fostului Comitet Republican al Sindicatelor din Construcții (înființat în 1905) și reunește lucrători din construcții și industria producerii și extragerii materialelor de construcții.
Obiectivul SINDICONS îl constituie apărarea drepturilor profesionale ale lucrătorilor membri de sindicat din întreprinderile de ramură.
SINDICONS este membră a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care la rândul ei este a membră a Confederației Comunității Statelor Independente (CSI) și a Internaționalei Lucrătorilor în Construcții și Lemn (BWI).

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search