Noutăți

CEL DE-AL ȘASELEA EVENIMENT DE CONȘTIENTIZARE #AWARENERGY ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE, EFICIENȚEI ȘI SECURITĂȚII ENERGETICE

Vineri, 25 august 2023, s-a desfășurat la Constanța la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța cel de-al șaselea eveniment de conștientizare în domeniul energiei regenerabile, eficienței și securității energetice din cadrul proiectului „Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency/Dinamizarea IMM-urilor din România, prin creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă”.

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea cunoștințelor întreprinderilor mici și mijlocii românești din sectorul construcțiilor, pentru a încorpora practici sustenabile în realizarea eficienței durabile prin îmbunătățirea performanțelor lor de mediu și energetice.

Evenimentul a fost deschis de către Ramona VELEANU, Vicepreședinte – Federația Generală a Sindicatelor “Familia” și Gabriela Sterian, Manager proiect, care au adresat un cuvânt de bun venit și prezentat perspectivele organizației în subiectele de interes abordate în cadrul proiectului, dar și provocări în implementarea actualelor proiecte cu finanțare internațională.

O prezentare succintă a obiectivelor asumate în cadrul proiectului a susținut Gabriela Sterian, Manager proiect și Mihaela Hristache, Coordonator P1, în timp ce doamna Cojocaru-Belteu Diana, Manager proiect – Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a prezentat provocările și oportunitățile la nivelul regiunii Sud-Est. Doamna Ramona Veleanu, Vicepreședinte – Federația Generală a Sindicatelor “Familia” a prezentat organizația și preocupările organizației în ceea ce privește proiectele cu finanțare internațională, subliniind importanța dialogului social și a parteneriatelor strânse dintre toate părțile implicate în eficiența sustenabilă în sectorul de construcții.

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2023. Design vmw

Search