Structura

FGS FAMILIA are în componenţă sindicate nationale, regionale și de intreprindere, reunind membrii de sindicat din sectoarele construcţii, materiale de construcţii și servicii.

FGS FAMILIA are un sediu central la Bucureşti şi 4 reprezentanţe teritoriale, situate zonal astfel:

  • Reprezentanţa Moldova – sediul la Iași,
  • Reprezentanţa Banat – sediul la Timişoara,
  • Reprezentanţa Transilvania – sediul la Cluj
  • Reprezentanţa România Central – cu sediul la Braşov

Organismele de conducere ale Federaţiei sunt:
Congresul – se întruneşte odată la 4 ani,
Consiliul Federal – se întruneşte la 6 luni
Comitetul Director - se întruneşte la 3 luni
Biroul Executiv
– se întruneşte lunar.

 

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search