cosico site page

 

Nume proiect: Consolidare sindicală în construcții - COSICO (SMIS - 302022)

Beneficiar: Federatia Generala a Sindicatelor Familia

Scop: Consolidarea organizațională a FGS Familia și a sindicatelor afiliate în vederea creșterii capacității de a reprezenta interesele lucrătorilor în cadrul dialogului social și al negocierilor contractelor colective de muncă la nivel de unitate și de sector de activitate.

Obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea capacității partenerilor sociali prin acțiuni de digitalizare, cercetare socială, furnizarea de servicii de sprijin și transfer de bune practici.
  2. Creșterea capacității partenerilor sociali de a se angrena eficient în dialogul social prin formare, furnizarea de materiale suport și sprijin în vederea negocierii, încheierii și monitorizării contractelor colective de muncă.
  3. Promovarea importanței dialogului social, a tranziției la o economie verde și digitală și a principiilor orizontale în societate, în special în rândul tinerilor.

Grup țintă: 

  • 10 sindicate afiliate la FGS Familia;
  • 45 membri de sindicat, în special cu responsabilități de conducere, vor participa la programe de formare.

Program: „Programul Educație și Ocupare“ (PEO) 2021-2027

Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“

Apel: „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații“

Perioada: 01.04.2024 - 31.03.2026

Buget: 2.439.028 lei

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search